Samen aan Tafel voor alleenstaande 65+

11 juli 2018
Graag aanmelden voor zaterdag 7 juli 2018, tel. 382703; bij geen gehoor tel. 384238
TERUG