BIJEENKOMST ZONNE- EN WINDENERGIE DE KEMPEN

14 mei 2019

Persbericht Bergeijk, 15 april 2019
BIJEENKOMSTEN GROOTSCHALIGE ZONNE- EN WINDENERGIE IN DE KEMPEN
De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden werken toe naar een gezamenlijk beleid voor grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen. Om inwoners hierbij te betrekken, worden diverse bijeenkomsten georganiseerd.
Om de negatieve gevolgen van de klimaatveranderingen een halt toe te roepen is wereldwijd afgesproken het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. De Nederlandse overheid wijst ook gemeenten op het nemen van hun verantwoordelijkheid. De Kempengemeenten werken hierin samen en stellen in de ‘Klimaat-visie Kempengemeenten’ het doel om gezamenlijk energieneutraal te worden. Om dit te behalen is het nodig om naast energiebesparing en zonnepanelen op daken, ook grootschalig duurzame energie op te wekken met windturbines en zonnevelden. De Kempengemeenten stellen hiervoor gezamenlijk beleid vast. Zo be-houden ze regie over waar en in welke vorm en omvang windparken en zonnevelden ontwikkeld mogen worden.
Ophaalsessies
De Kempengemeenten gaan graag met u het gesprek aan over kansen en mogelijkheden voor grootschalige energie in de regio. In een interactief spel gaan de deelnemers met elkaar op zoek naar voorwaarden waar een windmolen- of een zonnepark in de omgeving in hun ogen aan moeten voldoen. Er worden deze avond nadrukkelijk géén locaties benoemd voor de ontwikkeling van windparken of zonnevelden.
Waar en wanneer?
U kunt deelnemen op één van de volgende data en locaties:
 donderdag 9 mei 2019, Den Eijkholt, Kapellerweg 3 in Luyksgestel of;
 dinsdag 14 mei 2019, Den Tref, Alexanderhof 7 in Hapert of;
 woensdag 15 mei 2019, De Rosdoek, Kerkstraat 10 in Wintelre.
Beschikbare tijdsblokken om deel te nemen aan een gesprek zijn:
 16:30 –18:00 uur (inloop 16:15 uur) of;
 19:00 – 20:30 uur (inloop 18:45 uur).
Voor wie?
Deelname is voor iedereen die woont, werkt en recreëert in de Kempengemeenten en belangengroeperin-gen.

Aanmelden
De bijeenkomsten zijn kosteloos. Deelname kan alleen na aanmelding via: www.zonenwindindekempen.nl/meedoen

TERUG