Samen aan Tafel

14 september 2016
Voor alleenstaande 65+. Aanvang 12.30 uur.
Graag aanmelden voor zaterdag 10 september 2016 bij tel. 381895
TERUG