Samen aan Tafel

08 juni 2016
Voor alleenstaande 65+. Aanvang 12.30 uur.
Graag aanmelden voor zaterdag 4 juni 2016 bij tel. 381895
TERUG